Văn bản: Tỉnh ĐắkLắk
Văn bản: Tỉnh ĐắkLắk
04/02/2018, 18:55
 Nghị quyết số 33/2017/NQ-HDND tỉnh Đắk Lắk : Giá Viện phí đối tượng không có BHYT ...
26/04/2014, 11:43

NQ của HĐND tỉnh ĐắkLắk: Quy định mức thu, sử dụng học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề các trường công lập trực thuộc tỉnh ...

23/05/2014, 14:46

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn ...

26/04/2014, 11:38

QĐ UBND tỉnh ĐắkLắk: Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị hành chính, ...

23/05/2014, 14:24

Ban hành quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk


...
26/04/2014, 11:31

QĐ của UBND ĐắkLắk: Ban hành quy định mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk


...
26/04/2014, 14:42

NQ-HĐND tỉnh ĐắkLắk: về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh ...

26/04/2014, 11:27

QĐ của UBND tỉnh DakLak: về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe oto con sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước ...

26/04/2014, 14:35

NQ-HĐND tỉnh ĐắkLắk: về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc ...

TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ