Dân số - KHHGĐ
Dân số - KHHGĐ
13/10/2015, 21:21

 

Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã phường 

Ban hành kèm theo Quyết định số 2919/QĐ-BYT ngày 06/8/2014 của Bộ Y tế 

09/05/2014, 23:20

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-Kế hoạch hoá gia đình đạt chuẩn viên chức dân số. Ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-TCDS ngày 18/4/2012 của Tổng cục ...

09/05/2014, 23:31

Toàn bộ giáo trình đào tạo nghiệp vụ dân số KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số của Tổng cục DS-KHHGĐ


...
20/04/2014, 21:59
Chủ biên: PGS.TS. Đàm Khải Hoàn - ĐHY Thái nguyên
...
TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ