Cấy đàm, dịch hút đàm qua mũi. dịch hút rửa phế quản qua nội soi - Vi sinh - Ký sinh trùng
Vi sinh - Ký sinh trùng
Cấy đàm, dịch hút đàm qua mũi. dịch hút rửa phế quản qua nội soi

TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ