Hóa sinh lâm sàng bệnh gan mật - ĐHY Phạm Ngọc Thạch - Sinh hóa
Sinh hóa
Hóa sinh lâm sàng bệnh gan mật - ĐHY Phạm Ngọc Thạch

Ths.BS. Hoàng Thị Tuệ Ngọc - ĐHY Phạm Ngọc Thạch


 

Hóa sinh lâm sàng các bệnh gan mật.pdf

- https://drive.google.com/file/d/0B204qudy3-W4X29XYjZsa0ZlNFE/edit?usp=sharing


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ