QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - Vật lý trị liệu - PHCN
Vật lý trị liệu - PHCN
QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng


 

Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng” 

 

Link download:

 Quy trinh kỹ thuat Phuc hoi chuc nang.pdf - https://drive.google.com/file/d/0B4kwSkIG6IpkSHh6cnlRSlR5bTA/view?usp=sharing

 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ