Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế - Dân số - KHHGĐ
Dân số - KHHGĐ
Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại trạm y tế

 

Tài liệu chuyên môn hướng dẫn Khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã phường 

Ban hành kèm theo Quyết định số 2919/QĐ-BYT ngày 06/8/2014 của Bộ Y tế 

 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ