Ngoại khoa thực hành (Links Download) - Ngoại tổng hợp
Ngoại tổng hợp
Ngoại khoa thực hành (Links Download)
Tài liệu gồm 10 chương

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN

CHƯƠNG 2. KỸ NĂNG

CHƯƠNG 3. PHẪU THUẬT

CHƯƠNG 4. BỆNH LÝ NGOẠI Ổ BỤNG

CHƯƠNG 5. PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC

CHƯƠNG 6. CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

CHƯƠNG 7. BỎNG NGOẠI KHOA

CHƯƠNG 8. THẬN-TIẾT NIỆU

CHƯƠNG 9. GÂY MÊ HỒI SỨC

CHƯƠNG 10. NGOẠI KHOA THỜI CHIẾN

Links download:
 http://www.mediafire.com/?qz6g9zozwjgh7xh
OR
https://www.kleii.com/f/50c1d1a706bbade466000024


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ