Giáo trình: VLTL-PHCN (Links download) - Vật lý trị liệu - PHCN
Vật lý trị liệu - PHCN
Giáo trình: VLTL-PHCN (Links download)
Dùng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp

- Đại cương phục hồi chức năng - vật lý trị liệu
- Quá trình tàn tật và các biện pháp phòng ngừa
- Một số phương pháp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng
- Phục hồi chức năng cho người khó khăn về nghe nói
- Phục hồi chức năng cho người khó khăn về vận động
- Phục hồi chức năng cho người khó khăn về nhìn
- Chăm sóc phục hồi chức năng cho người có hành vi xa lạ
- Phục hồi chức năng cho người bệnh nặng, nằm lâu
- Phục hồi chức năng cho người bệnh bại não
- Phục hồi chức năng cho sản phụ trước đẻ, phát hiện sớm các tàn tật ở trẻ sơ sinh

Links download:

http://www.mediafire.com/download/a724ac...c_nang.pdf
Hoặc
https://rapidshare.com/#!download|998p3|...EB905DECB3

 


BÀI CŨ HƠN
TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ