Bài giảng nhi khoa - ĐHY Hà Nội (Links) - Nhi
Nhi
Bài giảng nhi khoa - ĐHY Hà Nội (Links)
Đại học Y Hà Nội - Bài giảng Nhi Khoa gồm 2 tập

Links:

  Tập 1 & Tập 2

Hướng dẫn:

     - Bấm vào link chờ 5s rồi bấm “Bỏ qua quả cáo”

     - Bấm vào SKIP AD (góc phải màn hình)

     - Để Download ấn vào tệp/tải xuống (Góc trái màn hình)


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ