Bài giảng: DA LIỄU - ĐHY Thái Nguyên (Links) - Chuyên khoa lẻ
Chuyên khoa lẻ
Bài giảng: DA LIỄU - ĐHY Thái Nguyên (Links)
Chủ Biên: TS. Nguyễn Quý Thái - ĐHY Thái Nguyên
Bài giảng: Da liễu
NHIỄM ĐỘC DA DO THUỐC, HÓA - MỸ PHẨM
VIÊM DA CƠ ĐỊA
VIÊM DA TIẾP XÚC
VIÊM DA MỠ
BỆNH GHẺ
BỆNH CHỐC VÀ VIÊM DA MỦ THƯỜNG GẶP
BỆNH ZONA
BỆNH THỦY ĐẬU
BỆNH VẢY NẾN
BỆNH NẤM DA
BỆNH GIANG MAI
BỆNH LẬU
BỆNH VIÊM NIỆU ĐẠO KHÔNG DO LẬU
...
  
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :
Bài giảng: Da liễu.PDF
 

TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ