Bài giảng: Bệnh học Chấn thương chỉnh hình - ĐHY Thái nguyên (Links) - Ngoại chấn thương
Ngoại chấn thương
Bài giảng: Bệnh học Chấn thương chỉnh hình - ĐHY Thái nguyên (Links)

Tác giả: ThS. TRẦN ĐỨC QUÝ (Chủ biên)

 

Bài giảng bệnh học chấn thương chỉnh hình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tác giả: ThS. TRẦN ĐỨC QUÝ (Chủ biên)
 
 
 Benh hoc chan thuong chinh hinh_DHY Thainguyen.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B204qudy3-W4eFR0bXRWUHFzSGM/edit?usp=sharing
OR
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :
bệnh học chấn thương chỉnh hình.pdf

TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ