Chăm sóc bệnh nhân nặng - Điều dưỡng
Điều dưỡng
Chăm sóc bệnh nhân nặng

 

 

 

 

 

I- ĐẠI CƯƠNG
 
-Khái niệm bệnh nhân nặng: rối loạn một hoặc nhiều các chức năng sống cơ bản, có nguy cơ gây tử vong.
-Các bệnh nhân nặng và diễn biến cấp tính cần được cấp cứu và hồi sức tích cực.
-Tiêu chuẩn đánh giá bệnh nặng:
+ Rối loạn nặng một hoặc nhiều các chức năng sống: hô hấp, tuần hoàn, não, thận, điện giải, thăng bằng kiềm-toan.
+ Bảng tiêu chuẩn định nghĩa MOFS của Knaus.
+ Bảng điểm đánh giá độ nặng: APACHE, SAPS, IGS...
- See more at: http://yhvn.vn/tai-lieu/cham-soc-benh-nhan-nang#sthash.fYhF82OC.dpuf

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NẶNG

 

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN NẶNG
 
 
I- ĐẠI CƯƠNG
 
-Khái niệm bệnh nhân nặng: rối loạn một hoặc nhiều các chức năng sống cơ bản, có nguy cơ gây tử vong.
-Các bệnh nhân nặng và diễn biến cấp tính cần được cấp cứu và hồi sức tích cực.
-Tiêu chuẩn đánh giá bệnh nặng:
+ Rối loạn nặng một hoặc nhiều các chức năng sống: hô hấp, tuần hoàn, não, thận, điện giải, thăng bằng kiềm-toan.
+ Bảng tiêu chuẩn định nghĩa MOFS của Knaus
- See more at: http://yhvn.vn/phan-loai/mon-hoc-chuyen-khoa/dieu-duong#sthash.BNFGBVnh.dpuf

TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ