Bài giảng: Giải phẫu Mắt - Giải phẫu - Sinh lý - Mô
Giải phẫu - Sinh lý - Mô
Bài giảng: Giải phẫu Mắt

 

 

 

MẮT
Bài giảng Giải phẫu học
Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn
 
Cơ quan thị giác có nhiệm vụ thu nhận nhưng kích thích ánh sáng dưới dạng những hình ảnh và màu sắc, để truyền về vỏ não, cho ta nhận biết được thế giới bên ngoài.
Cơ quan thị giác bao gồm có mắt và các cơ quan mắt phụ. Mắt bao gồm nhãn cầu và thần kinh thị giác. Nhãn cầu nằm trong một hốc xương gọi là ổ mắt. Cơ quan phụ gồm cơ nhãn cầu, mạc ổ mắt, lông mày, mi mắt, kết mạc và bộ lệ.
1. Ổ MẮT (ORBITA)

Gồm 2 hốc xương chứa nhãn cầu, các cơ nhãn cầu, thần kinh, mạch máu, mỡ và bộ lệ. Ổ mắt có hình tháp 4 mặt, nền quay ra trước, đỉnh quay ra sau. Trục của 2 hố mắt không song song với nhau mà tạo thành một góc mở ra trước.
Ổ mắt do các phần xương trán, xương sàng, xương bướm, xương hàm trên, xương gò má, xương lệ, xương khẩu cái tạo nên

 (benhhoc.com)

 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ