Bài giảng: Giải phẫu Thanh quản - Giải phẫu - Sinh lý - Mô
Giải phẫu - Sinh lý - Mô
Bài giảng: Giải phẫu Thanh quản

 

 

 

THANH QUẢN
Bài giảng Giải phẫu học
Chủ biên: TS. Trịnh Xuân Đàn
 

Thanh quản (larynx) là cơ quan của tiếng nói và hô hấp, nằm ngang với 3 đốt sống cổ (IV, V, VI). Ngay phía dưới của xương móng ở vùng cổ trước, xô đẩy dễ dàng.
Thanh quản của nam phát triển hơn nữ giới và nhô ra ở dưới da, trông rất
rõ.
1. HÌNH THỂ NGOÀI, LIÊN QUAN

Nhìn chung thanh quản giống hình tháp có 3 mặt, đỉnh ở dưới nền ở trên.
- Ở trên và sau thông với hầu.
- Ở trước liên quan với các cơ vùng cổ trước bên.
- Ở 2 bên trên quan với bó mạch thần kinh cảnh và 2 thuỳ bên cua tuyến
giáp.
- Ở dưới thông với khí quản

(Download Links phía dưới)

(benhhoc.com)


 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ