Sinh lý Da - Giải phẫu - Sinh lý - Mô
Giải phẫu - Sinh lý - Mô
Sinh lý Da

 

 

 

SINH LÝ DA
BS TRẦN ĐĂNG QUYẾT
 
Da người lớn có diện tích 1,5 m2 đến 1,8 m2 và có trọng lượng trung bình là 15 - 18 kg. Da không phải chỉ là một màng bọc đơn thuần, mà là một cơ quan có nhiều chức phận quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với đời sống. Mặt khác da có liên quan mật thiết đến các bộ phận khác trong cơ thể. Da có nhiệm vụ cách ly giữa nội môi và ngoại môi, giữ cho nội môi tương đối hằng định trong khi ngoại môi luôn biến đổi. Do đó sự toàn vẹn, lành mạnh của da là yếu tố cần thiết để đảm bảo sức khỏe chung
(benhhoc.com)

 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ