Miễn dịch ghép - Các môn cơ sở khác
Các môn cơ sở khác
Miễn dịch ghép

 

 

 

Ghép là một thủ thuật chuyển các tế bào, mô hoặc các cơ quan từ một vị trí này sang một vị trí khác. Vào cuối thế kỷ IXX đầu thế kỷ XX người ta đã nghiên cứu các kỹ thuật ngoại khoa để tiến hành ghép


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ