Đáp ứng miễn dịch chống nhiễm trùng - Các môn cơ sở khác
Các môn cơ sở khác
Đáp ứng miễn dịch chống nhiễm trùng

 

 

 

- Ðể cho một vi sinh vật gây ra được nhiễm trùng cho một túc chủ nhậy cảm thì cần phải có các sự kiện phối hợp với nhau làm ngăn cản sức đề kháng đặc hiệu và không đặc hiệu của túc chủ đó. 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ