Các tế bào miễn dịch - Các môn cơ sở khác
Các môn cơ sở khác
Các tế bào miễn dịch

 

 

 

Hệ thống miễn dịch bao gồm nhiều cơ quan và các mô có tính đa dạng về cấu trúc và chức năng được phân bố khắp cơ thể. Những cơ quan này có thể được phân làm hai loại dựa trên sự khác biệt về chức năng


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ