Miễn dịch bẩm sinh - Các môn cơ sở khác
Các môn cơ sở khác
Miễn dịch bẩm sinh

 

 

 

- Tất cả các cơ thể đa bào bao gồm thực vật, động vật không có xương sống, động vật có xương sống đều có những cơ chế đề kháng để tự bảo vệ cơ thể chúng chống lại nhiễm vi sinh vật.
 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ