Chương trình đào tạo dân số KHHGĐ 3 tháng (.pdf) - Dân số - KHHGĐ
Dân số - KHHGĐ
Chương trình đào tạo dân số KHHGĐ 3 tháng (.pdf)

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-Kế hoạch hoá gia đình đạt chuẩn viên chức dân số. Ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-TCDS ngày 18/4/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đìnhTÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ