CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN (.doc) - Nội Tim mạch
Nội Tim mạch
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN (.doc)

Trưởng ban soạn thảo: PGS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi

 

 

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN
 
Trưởng ban soạn thảo: PGS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi
Các ủy viên:
GS.TS.BS. Nguyễn Lân Việt; TS.BS. Trương Thanh Hương; ThS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí

 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ