Bài giảng Chấn thương bụng kín - Vết thương thấu bụng - Ngoại Bụng
Ngoại Bụng
Bài giảng Chấn thương bụng kín - Vết thương thấu bụng
Ths.BS. Phan Đình Tuấn Dũng - Bộ môn Ngoại - ĐHY Huế

 

Bài giảng chấn thương bụng kín - vết thương thấu bụng.ppt

https://drive.google.com/file/d/0B204qudy3-W4RFRKaDhZYzg5dzA/edit?usp=sharing


BÀI CŨ HƠN
TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ