Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm điện giải - Cận lâm sàng - CĐHA
Cận lâm sàng - CĐHA
Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm điện giải

 

 

 

Mục lục
Bài1: Cơ  sở  lý  thuyết chung về  xét nghiệm điện giải
1.  Cơ  sở  y sinh của máy xét nghiệm điện giải
1.1.  Tổng quan về chức năng của m áu
1.2.  Nguồn gốc sai số
1.3.  Cơ  sở  tính toán của xét nghi ệm  đi ện gi ải
2.  Nguyên lý  đo của thiết b ị xét nghiệm điện giải
Bài II: Giới thiệu máy xét nghiệm điện giải th ông dụng AVL 9180
1.  Đặc tính kỹ  thuật
1.1.  Đặc tính chung
1.2.  Đặc tính kỹ  thu ật
2.  Sơ  đồ mặt m áy
2.1.  Sơ  đồ  hệ  thống
2.2.  Chức năng các hệ  th ống
3.  Sơ  đồ khối v à  nguyên lý  hoạt  động của máy xét nghiệm điện giải
3.1.  Đi ện cực và  nguyên l ý hoạt động
3.2.  Sơ  đồ  khối c hung của m áy xét nghi ệm  đi ện gi ải
4.  Vận hành
4.1.  Ki ểm tra các thủ  tục trước khi sử  dụng
4.2. Khởi  động và  l ắp đặt c ác bộ  phận của m áy
4.3.  Chuẩn bị   vị   trí đặt m áy phân tích
4.4.  Quy trình phân tích mẫu
4.5.  Phân tích mẫu
4.6.  Hi ển thị   và  in ra k ết quả
4.7.  Xác đị nh các hệ số  tương quan
4.8.  Tủ  tục tắt m áy
2
5.    Bảo dưỡng
5.1. Vệ  sinh thường xuyên
5.2. Bảo dưỡng hàng ngày
5.3. Bảo dưỡng tuần
5.4. Bảo dưỡng tháng
5.5. Bảo dưỡng đị nh kỳ 6 tháng
5.6. Bảo dưỡng đị nh kỳ hàng năm
6.7. Bảo dưỡng không theo đị nh kỳư
6. Một s ố  hư hỏng thường gặp và cách khắc phục

 co so ly thuyet chung ve may xet nghiem dien giai.rar

https://drive.google.com/file/d/0B204qudy3-W4dGVOai1VdmE5TDA/edit?usp=sharingTÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ