Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm nước tiểu - Cận lâm sàng - CĐHA
Cận lâm sàng - CĐHA
Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm nước tiểu

 

 

 

 MỤC LỤC


LỜI NÓI  ĐẦU  ................................ ................................ ............................1
MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU  ................................ .............................4
PHẦN  1. CƠ  SỞ  LÝ THUYẾT CHUNG VỀ  MÁY XÉT  NGHIỆM  NƯỚC
TIỂU  ................................ ................................ ................................ ..........4
1. CƠ SỞ VẬT LÝ  DÙNG  TRONG MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU.   .....4
1.1. CÔNG THỨC  TÍNH TỶ LỆ PHẢN CHIẾU................................. ..4
1.2. LINH  KIỆN ĐIỆN PHÁT  QUANG.  ................................ ..............5
1.3. M ỘT  SỐ  LINH KIỆN THU QUANG  ................................ ...........8
2. TÍNH  NĂNG, TÁC DỤNG  CỦA MÁY  PHÂN  TÍCH  NƯỚC TIỂU .........  15
2.1. GIỚI  THIỆU VỀ XÉT NGHIỆM NƯỚC  TIỂU  ............................  15
2.2. CÁC  THÔNG  SỐ  TRONG  MÁY  XÉT  NGHIỆM  NƯỚC  TIỂU  VÀ
Ý NGHĨA TRONG  CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG................................ .  17
3. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU   ......  23
3.1. SƠ  ĐỒ  NGUYÊN LÝ CHUNG CỦA MÁY XÉT  NGHIỆM  NƯỚC
TIỂU  ................................ ................................ ................................ .  23
3.2. CHỨC NĂNG CÁC KHỐI  ................................ ..........................   23
LƯỢNG GIÁ KIẾN  THỨC  PHẦN 1  ................................ ..........................   26
PHẦN 2. GIỚI THIỆU MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU URISYS 1100.  29
1. TỔNG  QUAN VỀ MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC  TIỂU URISYS 1100  .....  29
1.1. GIỚI  THIỆU CHUNG   ................................ ................................ .  29
1.2. THÔNG  SỐ KỸ THUẬT  ................................ ............................  29
1.3. CẤU TRÚC MẶT MÁY.  ................................ ............................  31
2. NGUYÊN LÝ HOẠT  ĐỘNG  ................................ ................................ .  33
2.1. SƠ ĐỒ KHỐI CHỨC NĂNG  ................................ ......................  33
2.2. CHỨC NĂNG CÁC KHỐI  ................................ ..........................   33
3. PHẦN MỀM MÁY URISYS 1100................................ ..........................   38
3.1. TỔNG QUAN  ................................ ................................ .............  38
3.2. CẤU TRÚC MENU ( DẠNG LƯU ĐỒ)   ................................ .......  39

 co so ly thuyet chung ve may xet nghiem nuoc tieu.rar

https://drive.google.com/file/d/0B204qudy3-W4UWVXTFVZdjFieHc/edit?usp=sharing

 


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ