Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hóa - Cận lâm sàng - CĐHA
Cận lâm sàng - CĐHA
Cơ sở lý thuyết chung về máy xét nghiệm sinh hóa

 

 

 

MỤC LỤC

BÀI 12. QUANG PHỔ KẾ. 2

PHẦN 1. 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MÁY XÉT NGHIỆM SINH HOÁ.. 2

1. Cơ sở vật lý của máy xét nghiệm sinh hoá. 2

1.1. Một số khái niệm quang học cơ bản. 2

1.2. Một số dụng cụ quang học cơ bản. 5

1.3. Định luật đo màu. 10

1.4. Cơ sở quang điện của phương pháp đo màu. 15

2. Tính năng tác dụng của máy xét nghiệm sinh hoá. 23

2.1. Giới thiệu về xét nghiệm sinh hoá. 23

2.2. Một số thông số trong máy xét nghiệm sinh hoá. 25

2.3. Cơ sở hoá sinh dùng trong máy sinh hoá. 32

3. Máy xét nghiệm sinh hoá. 36

3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của máy sinh hoá. 37

3.2. Các phương pháp đo trong xét nghiệm sinh hoá. 40

Lượng giá kiến thức phần 1. 42

PHẦN 2. 47

GIỚI THIỆU MÁY SINH HOÁ THÔNG DỤNG. 47

MÁY QUANG KẾ 722. 47

1. Tổng quan về máy quang kế 722. 47

1.1. Giới thiệu chung. 47

1.2. Đặc tính kỹ thuật. 47

1.3. Cấu trúc mặt máy. 48

2. Nguyên lý làm việc. 49

2.1. Sơ đồ khối 49

2.2. Nguyên lý làm việc. 50

3. Vận hành. 51

3.1. Pha, ủ hoá chất và cách đo mẫu. 51

3.2. Thao tác vận hành máy quang kế 722. 62

4. Bảo dưỡng. 63

4.1. Bảo dưỡng thường xuyên. 63

4.2. Bảo dưỡng định kỳ. 64

5. Một số hư hỏng thường gặp và cách khắc phục. 65

Lượng giá kiến thức phần 2. 68

Tài liệu tham khảo

 

Links: co so ly thuyet chung ve may xet nghiem sinh hoa.rar

https://drive.google.com/file/d/0B204qudy3-W4LUxldmFqZ0FrUDQ/edit?usp=sharing. 72


TÀI LIỆU Y DƯỢC
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ