tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

2356/QĐ-BYT, 16/6/2020 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị PHCN về ngôn ngữ trị liệu đối với đột quỵ, bại não, chấn thương sọ não

58

lượt xem

1

Lượt tải

2356/QĐ-BYT, 16/6/2020 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị PHCN về ngôn ngữ trị liệu đối với đột quỵ, bại não, chấn thương sọ não

2356/QĐ-BYT, 16/6/2020 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị PHCN về ngôn ngữ trị liệu đối với đột quỵ, bại não, chấn thương sọ não

Mô tả tài liệu :


2536_QD-BYT_Đột-quỵ: https://drive.google.com/file/d/18NwdeXW8SjSYhkHAPvCADDhmL0m5e2Ec/view?usp=sharing

2536_QD-BYT_Bại-não: https://drive.google.com/file/d/1Wqm7adHWduDf57989MazBLoEQEFiPezG/view?usp=sharing

2536_QD-BYT_Chấn-thương-sọ-não: https://drive.google.com/file/d/1NXMzQ0efquzk4R29LxQQ-XURH4U-_Q9V/view?usp=sharingChủ đề: