tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sỹ trong 1 số bệnh không lây nhiễm

323

lượt xem

1

Lượt tải

Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sỹ trong 1 số bệnh không lây nhiễm

Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sỹ trong 1 số bệnh không lây nhiễm

Mô tả tài liệu :

Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sỹ trong 1 số bệnh không lây nhiễm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/8/2019)

Chủ đề: