tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở BN mắc bệnh thận mạn tính

147

lượt xem

1

Lượt tải

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở BN mắc bệnh thận mạn tính

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở BN mắc bệnh thận mạn tính

Mô tả tài liệu :

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở BN mắc bệnh thận mạn tính

NGUYỄN HỮU SƠN - Luận văn Thạc sỹ - ĐHY Thái nguyên

Links: http://sdrv.ms/XXNc8U


Chủ đề: