Trung tâm cấy chỉ BAN MÊ

QUY TRÌNH KĨ THUẬT CẤY CHỈ

Cấy chỉ là phương pháp đưa một đoạn chỉ Catgut vào huyệt vị thích ứng với bệnh tật, gây kích thích liên tục ở kinh huyệt để chữa bệnh

CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA

Đau thần kinh tọa là một chứng bệnh do nhiều nguyên nhân cơ năng và thực thể gây ra như do lạnh, thoát vị đĩa đệm, viêm nhiễm, khối u chèn ép...