tài liệu y dược

Chia sẻ tài liệu - Bài giảng y dược

Tài liệu bài giảng y dược

Vật lý trị liệu-PHCN

Giáo trình: VLTL-PHCN

NCKH về Y khoa

XN-CĐ HA

Chẩn đoán hình ảnh Xquang

Chuyên khoa

Bệnh Da liễu_ĐHYD Tp.HCM

Bài giảng: Giám định pháp y

Y học cổ truyền

Y lý Y học cổ truyền

Điều dưỡng

Sách: Điều dưỡng cơ bản

Nhi-Nhiễm

Giáo trình: Nhi Khoa

Phác đồ Nhi khoa

Sản

Bai giang San phu khoa (01-15)

Ngoại

Ngoại bệnh lý (tập 1)

Bệnh lý Abces vùng bụng

Nội

RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG

Bệnh học Nội khoa

Tai biến mạch máu não

Vật lý trị liệu-PHCN

NCKH về Y khoa

XN-CĐ HA

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Điều dưỡng

Nhi-Nhiễm

Sản

Ngoại

Nội